Scroll to top Scroll to top

Prístroj BICOM OPTIMA

Prístroj BICOM OPTIMA je zdravotný prístroj vyrobený v Nemecku, certifikovaný pre celú EÚ. V súčasnej dobe je využívaných približne 12 000 prístrojov BICOM, vo viac ako 65 krajinách po celom svete, v širokej škále odvetví, vrátane veterinárnej aj stomatologickej medicíne.

V prístroji sú integrované 30-ročné skúsenosti s biorezonanciou.

Ako pracuje BICOM OPTIMA

V prístroji je integrovaný patentovaný biologický filter, ktorý rozdeľuje pacientovo frekvenčné vlnenie na harmonické a patologické. Harmonické zosilňuje a patologické invertuje.

S pomocou špeciálnej elektroniky a modulačnej podložky BICOM je možné frekvenčné vzorky z terapeutickej časti transformovať do magnetických frekvenčných vzoriek. Týmto spôsobom prenikajú terapeutické frekvenčné vzorky cez každú bunku, každý orgán, každú kosť a tým vytvárajú mimoriadne intenzívny hĺbkový účinok.

V prístroji BICOM je nahratých 400 digitálnych substancií (alergie, baktérie, vírusy a pod), 1000 terapeutických programov a viac ako 220 osvedčených terapeutických kombinácií podľa diagnóz.

Biorezonančný prístroj BICOM OPTIMA meria bioenergetické frekvencie jednotlivých orgánov a tkanív ľudského tela. Ich odchýlky od normálu súvisia s poruchami činnosti príslušných orgánov a tkaniva v ľudskom organizme.

Biorezonančný prístroj teda dokáže zdiagnostikovať stav organizmu a v prípade, že zachytí odchýlky, je schopný pomocou cielenej terapie tieto odchýlky zrovnávať tým, že upravuje rušiace biorezonančné frekvencie a ako harmonizované ich posiela spať do organizmu. Zachytávanie odchýlok - rušivých vlnení, je možné vďaka porovnaniu zosnímaných frekvencií s frekvenciami uloženými v rozsiahlej databáze.

Biorezonančný prístroj BICOM OPTIMA obnovuje správny bioenergetický tok medzi orgánmi navzájom, ako aj medzi orgánmi a mozgom ako hlavným koordinátorom všetkých procesov, ktoré sa odohrávajú v organizme.

Výsledky & Štúdie

Účinky biorezonancie BICOM sú potvrdené štúdiami, ktoré sú klasifikované podľa stupnice Evidence-based Medicine.


Certifikáty prístroja BICOM OPTIMA